OPTIMAL CARE

MAKing LIFE interesting & exciting

Informatie over PGB 

Wanneer krijgt u AWBZ-zorg?

Van wie krijgt u AWBZ-zorg?

Een persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee je zelf zorg en begeleiding kunt inkopen. Dit betekent dat je zelf je zorgverleners/begeleiders uitzoekt en dus hou je de regie in eigen handen .......

LEES VERDER

Om AWBZ-zorg te krijgen heeft u altijd een indicatie nodig. Een indicatie is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel ........


LEES VERDER

Het CIZ levert geen zorg. Heeft u voorkeur voor een zorgaanbieder? Dan kunt u dat aangeven in uw AWBZ-aanvraag. Heeft u van het CIZ een AWBZ-indicatie ontvangen? Dan kunt u vervolgens afspraken .....

LEES VERDER

LAATSTE NIEUWS

Pgb-bezuiniging levert minder geld op.

De geplande bezuinigingen op de pgb's leveren 300 miljoen euro minder op dan het kabinet had gehoopt.

Maar doordat er 200 miljoen aan meevallers zijn in de zorg, komt het kabinet toch nog redelijk in de buurt. Dat zegt het CPB in een rapport dat is opgesteld op verzoek van de oppositie .....

LEES VERDER

Welkom bij Optimal Care

Bent u op zoek naar professionele zorg op maat? Bepaalt u liefst zelf door wie, wanneer en hoe de benodigde zorg wordt geleverd? Bij Optimal Care regelen wij de thuiszorg zo optimaal mogelijk. Daarbij kijken wij naar de mens, verbonden met zijn of haar omgeving. De eigen, vertrouwde en veilige, leefomgeving speelt immers een belangrijke rol in de geestelijke, lichamelijke en sociale omstandigheid van de zorgvrager.

In dat kader bieden wij als gespecialiseerde particuliere thuiszorgorganisatie continuïteit en op maat afgestemde zorg. Dit kan zijn van enkele uren per dag tot een dag- en nachtzorg. Onze ervaren verpleegkundigen, ziekenverzorgers en huishoudelijke assistentes zijn bekwaam en bieden vasten contacten en handelen snel. Vertrouwen staat bij ons hoog in het vaandel!

Persoonsgebonden budget(PGB). Als u zorg nodig heeft, dan kunt u die zorg vaak inkopen door een persoonsgebonden budget (PGB) aan te vragen. Deze aanvraag loopt via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in uw regio. Optimal Care helpt u bij het aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB), adviseert u en indien u het wenst, begeleiden wij u bij het nemen van de juiste stappen. Wel zo prettig. U bepaalt zelf welke zorg u nodig heeft, wanneer, hoe en van wie. Wij nemen graag die gewenste zorg op ons!

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De WMO is voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld door ouderdom, chronische ziekte, handicap of psychische problemen. Gemeenten zijn verplicht hun inwoners te ondersteunen bij deze beperkingen. Optimal Care kan voor u de aanvraag bij uw eigen gemeente regelen. De gemeente beoordeelt die aanvraag of laat dit doen door het
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).